preloadingpreloadingpreloading
Home > Akcie  > Akcie roku 2016
Mapa stránky & Verzia pre tlač
Aktualizované
10.07.2019 13:30:21 Login

Akcie roku 2016


Stretnutie dôchodcov

Dňa 8. decembra sa o 15:00 hod. v Kultúrnom dome uskutočnilo vianočné stretnutie dôchodcov obce. Pred oficiálnym otvorením stretnutia sa všetci prítomní podpísali do pamätnej knihy obce. Pán starosta Ivan Žigrai zahájil stretnutie svojím príhovorom a všetkých srdečne privítal. Priebeh stretnutia riadila p. Alžbeta Bombiczová. Na úvod spestrili program deti z Materskej školy v Tehle, ktoré si pripravili rôzne piesne, básničky a tance pod dohľadom pani riaditeľky Materskej školy. Už tradične spríjemnil poobedie Spevácky súbor ľudových piesní LIPKA svojimi piesňami. Básnické obohatenie programu zabezpečila p. Magdaléna Máteffyová a poslankyňa OZ p. Zuzana Bombiczová. Všetci prítomní si mohli pochutiť na skvelej večeri, vínku, káve alebo na koláčoch. Na záver si všetci spoločne zaspievali Tichú noc.

fotogaléria


Vianočné trhy a Sv. Mikuláš

V prvú decembrovú sobotu sa uskutočnil III. ročník Vianočných trhov, ktoré dopadli opäť úspešne. Na Vianočných trhoch, ktoré začali o 14:00 hod. v areáli Klubu pre dôchodcov a mládež, bolo možné zakúpiť trubičky, oblátky, med, rôzne vianočné ozdoby, svietniky, zástery, venčeky a mnoho iného. Teplota sa pohybovala okolo nuly, takže bolo potrebné sa zahriať napr. vareným vínkom alebo punčom. Taktiež prítomných zahriali čerstvé langoše s cesnakom. Deti si mohli pochutiť na detskom vianočnom punči. Atmosféru spríjemnil Spevácky súbor ľudových piesní LIPKA. Medzičasom navštívil deti v našej obci Svätý Mikuláš so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertom, a obdaroval ich sladkými dobrotami. O 16:30 hod. sa všetci v sprievode so zapálenými sviecami presunuli do Parku, aby slávnostne rozsvietili stromček. 5, 4, 3, 2, 1. Stromček sa nádherne rozsvietil. Program ešte spestrili svojimi prednesmi básní p. Zuzana Bombiczová, p. Gabriela Taldíková a p. Magdaléna Máteffyová a svojimi piesňami súbor LIPKA. Očakávanie Vianoc znásobila aj Tichá noc, ktorú si všetci spoločne zaspievali.

fotogaléria


Živió, živió, živió...

Tohtoroční oslávenci jubileí sa stretli v Kultúrnom dome 18. novembra. Stretnutia jubilantov sa zúčastnila polovica pozvaných oslávencov. O 15:00 hod. všetkých srdečne privítal pán starosta a predniesol výstižný príhovor, ktorý bol zakončený prípitkom a tradičným živió. Poslankyňa obecného zastupiteľstva p. Zuzana Bombiczová spestrila prítomným program svojím prednesom slovenskej básne. Príhovorom spríjemnila stretnutie aj p. Alžbeta Bombiczová, ktorá tiež uviedla aj Spevácky súbor ľudových piesní LIPKA. Po odspievaní niekoľkých piesní predniesla maďarskú báseň p. Gabriela Taldíková. Všetci prítomní oslávenci dostali darček a kvet, zapísali sa do pamätnej knihy obce a občerstvili sa. Na záver pridal súbor LIPKA kyticu piesní, ktorá niektorých prítomných roztancovala.

Ešte raz: VŠETKO NAJLEPŠIE!

fotogaléria


Výstava „Očami starých rodičov“ a krst knihy poviedok

Počas hodového víkendu, v dňoch 15. a 16. októbra sa konala výstava starých fotografií, ktorá bola slávnostne otvorená príhovormi p. starostu Ivana Žigraiho a poslanca OZ – p. Tibor Taldíka a zároveň krstom knihy poviedok od p. Krivosudského. Kniha bola symbolicky pokrstená rozdrvenou tehlou. Prítomní si mohli dať knihu podpísať autorom. Výstava bola oficiálne otvorená prestrihnutím stuhy najstaršou prítomnou obyvateľkou obce – p. Bugárovou. Zápisom do pamätnej knihy obce sa po 24 rokoch obnovilo používanie pamätnej knihy. Fotografie boli rozdelené do 6 kategórií – Kultúra a zaujímavosti, Obecná infraštruktúra, Poľnohospodárstvo, Školstvo, Šport a Vtedy a dnes. Súčasťou výstavy boli aj umelecké diela prvého študovaného obyvateľa našej obce – Dr. Dezidera Gála. Každý účastník dostal pri vstupe svoj tombolový lístok, vďaka ktorému po vyžrebovaní získali traja výhercovia milé ceny. Usporiadatelia sa tešia pozitívnym ohlasom na výstavu a ešte raz ďakujú za hojnú účasť.

fotogaléria

IV. ročník súťaže vo varení gulášu - Výročie SNP

Posledná augustová nedeľa v našej obci patrila vareniu gulášu a sláveniu výročia SNP. V Klube pre dôchodcov a mládež sa uskutočnil už IV. ročník súťaže vo varení gulášu. O 13:00 hod. sa začalo s prezentáciou súťažných tímov. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 8 družstiev. Ingrediencie si zabezpečili účastníci sami a drevo pod kotlík dodala obec.
O 17:30 hod. začal zber vzoriek, ktoré hodnotila 6 - členná komisia. Členovia komisie hodnotili uvarenosť mäsa a zemiakov, chuť a pripravenie mäsa, výslednú celkovú chuť gulášu a farebnosť a vzhľad. Jednotlivým zložkám mohol každý člen komisie prideliť maximálne 10 bodov. Súťažiaci tak mohli získať 240 bodov. Po náročnom hodnotení sa na prvých troch miestach umiestnili nasledovné družstvá:                     

 1. miesto – SUPER STAR

 2. miesto – VESELÁ DVOJKA

 3. miesto – ĎURČEKOVCI

Víťazi získali hodnotné vecné ceny, no ukrátení neboli ani ostatní súťažiaci. Získali cenu útechy, ktorou bol nákupný poukaz do miestneho obchodu. Ostatní prítomní si mohli pochutiť na dobrom guláši alebo na chladenom pivku. Po vyhodnotení pán starosta pokračoval prejavom o Slovenskom národnom povstaní a bola slávnostne zapálená vatra.
Oslavy 72. výročia Slovenského národného povstania spríjemnila aj country-rocková kapela WEEKEND, na ktorej piesňach sa všetci výborne zabávali.                                             

fotogaléria


Hontianska paráda HRUŠOV

Dňa 20. augusta sa OZ Spevácky súbor ľudových piesní Lipka zúčastnil so svojím kultúrnym vystúpením na 21. ročníku podujatia „Hontianska paráda Hrušov“, ktoré sa svojou dramaturgiou značne odlišovalo od ostatných festivalov, pretože prinášalo poznanie rôznych foriem tradícii nielen pre návštevníkov, ale i pre účinkujúcich. Hontianska paráda prebiehala v celej obci s členitým terénom. Spevácky súbor Lipka o 11:45 hod. vystupoval na „Lesnej scéne“ ako 6. v poradí spomedzi 13 účinkujúcich. Vystupovanie bolo veľmi úspešné, odmenené búrlivým potleskom. Po skončení účinkovania mali aj z iných obcí záujem o ich kultúrne vystupovanie. O 16:00 hod. spevácky súbor Lipka znovu vystupoval pri „Vežičke“ medzi 20 účinkujúcimi. Aj tu zožali veľký úspech. Program na podujatí bol bohatý. Boli tam hontianske dvory, mládenecký, haluškový, poľovnícky, rybársky dvor a iné spojené
s ochutnávkou vín, posedenie pri hudbe a speve. Ďalej mohli návštevníci vidieť rôzne výstavy, laznícke gazdovstvo, tradičné remeslá, ukážky zručnosti remeselných výrobcov
a množstvo stánkov s remeselnými výrobkami. Spevácky súbor Lipka obdržal
od organizátorov „Ďakovný list“ za účinkovanie na 21.ročníku podujatia „Hontianska paráda Hrušov“.                

fotogaléria


Minifutbalový turnaj

Dňa 18. júna sa na futbalovom ihrisku v našej obci uskutočnil o 13:00 hod. minifutbalový turnaj mládeže o putovný pohár obce Tehla. Zúčastnili sa ho štyri družstvá. Hralo sa systémom každý s každým. Jednotlivé zápasy boli veľmi vyrovnané a napínavé. Pre futbalistov navaril guláš p. Štefan Šári a chladené nápoje a drobné občerstvenie zabezpečovalo pohostinstvo L&C. O celkovom poradí rozhodoval počet získaných bodov za turnaj. Celý turnaj sa niesol v znamení fair-play. Názov tímu na 1. mieste bude doplnený na putovný pohár obce, kde sa nachádza aj tím Levice LP Noma, ktorý vyhral turnaj dva predchádzajúce ročníky. Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Marián Havran z tímu Rybník a za najlepšieho brankára bol vyhlásený Ján Košút taktiež z tímu Rybník. S počtom strelených gólov 10 bol za najlepšieho strelca vyhlásený Štefan Pap z tímu Levice LP Noma.

Družstvá sa umiestnili nasledovne: 1. miesto - Rybník
                                                    2. miesto - Tehla HK (horný koniec)
                                                    3. miesto - Levice LP Noma
                                                    4. miesto - Tehla DK (dolný koniec)

fotogaléria


Cirkus Karlson

V utorok, 14. júna sa v Kultúrnom dome predstavil Cirkus Karlson - Piráti z Karibiku revival. Najskôr prítomných očaril svojimi trikmi kúzelník. Svoju šou predviedla aj akrobatka s kruhmi hula-hop a na záver priniesli piráti z Karibiku truhlicu, v ktorej sa nachádzali hady a krokodíl. Deti sa tešili a vystúpeniami boli nadšené.


Deň detí

Na oslavu Dňa detí sa v obci 4. júna o 13:00 hod. uskutočnili športovo - branné preteky. Deti súťažili v kategórii do 10 rokov a od 10 do 16 rokov. Na futbalovom ihrisku sa súťažilo v disciplínach Gumákový beh, Prekážková dráha a Hod svišťom. Deti v kategórii od 10 do 16 rokov a dospelí sa mohli zúčastniť disciplíny Streľba zo vzduchovky. Program deťom osviežil sokoliar Dušan Danko s manželkou Lenkou, ktorí deti oboznámili s množstvom informácií o dravcoch a letcoch, predviedli spôsob lovu a rôzne triky. Deti sa nakoniec mohli so sokolmi a sovičkami odfotiť. Na futbalovom ihrisku bol skákací hrad, ktorý zabezpečila spoločnosť BCF. Neskôr sa súťaženie presunulo do dvora Klubu pre dôchodcov a mládež, kde sa pokračovalo súťažami ako Drevené nohy, ďalšími zábavnými disciplínami a opekačkou. Každé dieťa nakoniec získalo zaslúženú odmenu.


fotogaléria


Mama je len jedna

8. mája sa v Kultúrnom dome uskutočnilo podujatie pri príležitosti Dňa matiek. O 16:00 hod. sa mamám prihovorili starosta obce Ivan Žigrai a p. Alžbeta Bombiczová. Súčasťou programu bolo vystúpenie detí z materskej školy. Poslankyňa obecného zastupiteľstva p. Zuzana Bombiczová predniesla slovenskú báseň a spevácky súbor ľudových piesní LIPKA zaspieval pieseň "Enem jednu mamičku máš...". Maďarskú báseň predniesla p. Gabriela Taldíková a následne kyticou piesní spestril program súbor LIPKA. Každá mamička dostala darček ako symbol vďačnosti. Prítomným sa podávalo tiramisu, káva a ďalšie občerstvenie.

fotogaléria


Máj, máj, máj, zelený....

Posledný aprílový deň už tradične patril stavaniu mája. V areáli Klubu pre dôchodcov a mládež zahájil podujatie o 18:00 hod. poslanec obecného zastupiteľstva p. Peter Izsóff svojím príhovorom. Nasledovalo samotné postavenie mája za hudobného sprievodu. Prítomných potešili svojím vystúpením deti z materskej školy a neskôr vystúpil spevácky súbor ľudových piesní LIPKA. O večernú tanečnú zábavu sa postaral DJ Árpy. Občerstvenie formou bufetu zabezpečila p. Máteffyová a pre prítomných navarili chutný guláš p. Császárová a p. Štiglincová.

fotogaléria


MARIÁŠOVÝ TURNAJ

 

27. február sa v našej obci niesol v znamení kariet. O 13:00 hod. sa uskutočnil Mariášový turnaj v Klube pre dôchodcov a mládež. Celkovo sa ho zúčastnilo 12 hráčov. Hralo sa 5 kôl, z ktorých každé jedno trvalo 50 minút. Počas celého turnaja mali hráči k dispozícii pagáčiky, pochutiny a rôzne nápoje. Po treťom kole bolo pripravené pre účastníkov turnaja väčšie občerstvenie vo forme gulášu, ktorý navaril pán Štefan Šári. O celkovom poradí rozhodoval počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov rozhodovala celková vyhratá suma. Na víťazné stupienky sa dostali nasledovní hráči:

1. miesto – Ivan Žigrai

2. miesto – Vojtech Šlezinger

3. miesto – František Gányovics

Všetkým hráčom ďakujeme za účasť, výhercom gratulujeme a veríme, že o rok sa stretneme znova.

fotogaléria

 


XVII. OBECNÝ PLES V NAŠEJ OBCI

 Posledná januárová sobota patrila v našej obci zábave a plesaniu. 30. Januára sa v zrekonštruovanom Kultúrnom dome uskutočnil XVII. -ty ročník Obecného plesu. Ples o 19:30 otvoril úvodným slovom pán starosta Ing. Ivan Žigrai. Do tanca hrala hudobná skupina Nicol z Levíc. Po prvom tanečnom kole nasledoval kultúrny program. Svojimi piesňami, vtipmi a imitáciami spríjemnil čas plesajúcim pán Stanislav Vitáloš, s ktorým vystúpili aj tanečná skupina Tropicana. Nasledovalo ešte krátke tanečné kolo a potom chutná večera. Pred polnocou začalo losovanie tomboly, v ktorej mohli plesajúci vyhrať mnoho cien. Po tombole pokračovala tanečná zábava. Všetci účastníci sa skvele zabávali a tancovalo sa až do rána.

fotogaléria


Šachový turnaj 

Deň Troch kráľov patril v našej obci už tradične šachu. O 9:00 hod. bola registrácia účastníkov v Klube pre dôchodcov a mládež. Súťažilo sa len v kategórii dospelých. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 9 ľudí. Napriek nižšiemu počtu zúčastnených trval turnaj do večerných hodín. Partie boli vyrovnané a veľmi zaujímavé. Rozhodcom turnaja bol pán Dušan Huszár. Pre zúčastnených bolo nachystané občerstvenie. Hralo sa systémom každý s každým. Za vyhratý zápas získal hráč jeden bod, za remízu získali obaja polovicu bodu a za prehru nezískal hráč ani jeden bod. O konečnom poradí rozhodol celkový počet získaných bodov. Prví traja boli odmenení pohárom. Výhercovia sa umiestnili nasledovne:

1.      Miesto – Ivan ŽIGRAI

2.      Miesto – Dušan HUSZÁR

3.      Miesto – František ČENGER

fotogaléria