preloadingpreloadingpreloading
Home > Akcie  > Akcie roku 2017
Novinky

Skúste pracovné ponuky na www.presbium.sk
Pondelok 10.40 -  12.00 h
Štvrtok       7.50 -   9.30 h
Piatok      10.40 - 12.00 h
 
Vznik stránky - 08. 04. 2011
 

 

Mapa stránky & Verzia pre tlač
Aktualizované
12.01.2018 11:40:26 Login

Akcie roku 2017

 


Požehnanie rímskokatolíckeho kostola

Dňa 24. septembra 2017 zavítala do našej obce vzácna návšteva. Po prvýkrát k nám prišiel najdôstojnejší pán biskup Viliam Judák. Prišiel požehnať obnovený kostol Ružencovej Panny Márie. Veriaci vítali p. biskupa pri Obecnom úrade, odkiaľ išli v sprievode s dychovkou do kostola. Slávnostná svätá omša začala o 10:30 hod. Okrem p. biskupa a nášho p. farára sa slávnosti zúčastnil aj Vsdp. dekan Miroslav Kostolný, Vsdp. vicerektor Miroslav Šidlo a Vsdp. tajomník Jozef Plutinský. Na začiatku svätej omše privítal p. biskupa p. starosta Ivan Žigrai. Počas slávnosti p. biskup pokropil steny kostola i prítomných svätenou vodou. Pred skončením svätej omše bol náš p. farár menovaný p. biskupom za honorárneho dekana Nitrianskej diecézy a bola podpísaná Pamätná listina. Po skončení slávnosti sa sprievod vrátil k Obecnému úradu a následne prítomní prešli do Kultúrneho domu. Tam bol pripravený slávnostný obed, ktorý zabezpečil Obecný úrad v Tehle. V Kultúrnom dome sa uskutočnil aj zápis do Pamätnej knihy obce. Sme veľmi radi, že k nám p. biskup Mons. Viliam Judák zavítal a nášmu p. dekanovi Milanovi Ivánekovi ešte raz gratulujeme k menovaniu za honorárneho dekana. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili k úspešnému priebehu slávnosti. Pri tejto príležitosti bola vydaná pohľadnica, ktorú je možné si zakúpiť v rímskokatolíckom kostole.
fotogaléria


Varenie gulášu

Posledná augustová sobota patrila vareniu kotlíkových chuťoviek. V poradí už V. ročník Súťaže vo varení gulášu bol sprevádzaný horúcim letným slnkom.
Do súťaže sa prihlásilo 10 tímov. V poobedných hodinách sa rozhorelo pod kotlíkmi a súťaž mohla začať. Správne pripravená cibuľka, mäso či zemiaky mohli rozhodnúť o celkovom poradí. Po uplynutí súťažného času boli pozbierané vzorky gulášu jednotlivých súťažiacich, ktoré boli hodnotené komisiou. Hodnotiaca komisia bola zostavená z piatich členov a hodnotila uvarenosť mäsa a zemiakov, prípravu a chuť mäsa, vzhľad a farebnosť a celkovú výslednú chuť gulášu. Na stupienky víťazov sa postavili nasledovné družstvá: 1. miesto - Ďurčekovci mladší 2. miesto - Pityu és Gabi 3. miesto - Fazi team Výhercovia získali vecné ceny a zvyšní účastníci dostali malé kotlíky za účasť. Výhercom srdečne gratulujeme. Po vyhodnotení nasledovala zábava, kde sa o hudobnú produkciu staral p. Javorka.

fotogaléria

Zájazd do Štúrova

V jeden pekný júlový deň – 21.7.2017 obec zorganizovala zájazd do Štúrova spojený s návštevou baziliky v Ostrihome. Zúčastnilo sa ho 12 osôb.
V predpoludňajších hodinách navštívili účastníci zájazdu baziliku v Ostrihome
a potom sa autobusom previezli späť na Slovensko, na kúpalisko v Štúrove. Keďže bol piatok, kúpalisko nebolo až tak preplnené a výletníci si mohli pohodlne zaplávať, či využiť vodné masážne trysky. Príjemne zrelaxovaní, oddýchnutí a krásne opálení sa vrátili domov vo večerných hodinách.


Výlet do Bojníc

Dňa 30.6.2017 riaditeľka Materskej školy v spolupráci s Obecným úradom v Tehle zorganizovala výlet do Bojníc. Výletu sa zúčastnili deti z Materskej školy spolu s rodičmi, súrodencami a priateľmi. Spoločne navštívili zoologickú záhradu a niektorí záujemcovia absolvovali exkurziu v Bojnickom zámku alebo si prezreli mesto. Počasie výletníkom prialo a aj napriek tomu, že autobus nebol úplne naplnený, výlet bol vydareným zakončením školského roka. Domov sa vrátili síce trochu unavení, ale plní pekných zážitkov.


 


Ďalší napínavý turnaj v minifutbale
 
Dňa 24. júna sa na futbalovom ihrisku o 13:30 hod. uskutočnil minifutbalový turnaj. Zúčastnili sa ho 4 tímy. Hralo sa systémom hry každý s každým.
Po odohratí zápasov bolo jasné prvé aj štvrté miesto, ale o druhom a treťom mieste bolo potrebné rozhodnúť penaltami. Isté bolo, že obe tieto miesta ostanú Tehlanom, keďže vzájomný zápas horného a dolného konca skončil remízou
a oba tímy mali aj rovnaké skóre. Horúce počasie sa odzrkadlilo aj na fyzickom stave hráčov. Pre hráčov bolo pripravené občerstvenie vo forme gulášu a pre divákov pivo a kofola. Ocenenie  hráč turnaja získal Peter Fonody (Tehla DK), brankárom turnaja bol vyhlásený len 13-ročný Viliam Gajdošík (Tehla DK)
a strelcom turnaja sa stal Patrik Petrík (Veľký Ďur), ktorý strelil celkovo 4 góly.  Mužstvá sa umiestnili nasledovne:        
1. miesto - Veľký Ďur            
2. miesto - Tehla DK (dolný koniec)
3. miesto - Tehla HK (horný koniec)
4. miesto - Levice LP NOMA
Výhercom srdečne gratulujeme! Športu ZDAR!
fotogaléria

Deň detí dopadol skvele!

Súťaže, šašo, hasiči, piráti, čarodejnica, veštkyňa, poklad. Aj v takom znamení sa niesol Deň detí v našej obci, ktorý sa uskutočnil 17. júna o 13:00 hod. na futbalovom ihrisku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, do 10 rokov a od 10 do 16 rokov. Pre menších boli pripravené súťaže Rybár, Lávová cesta a Logické méty a pre starších súťaže Pištoľník, Rybár a Prekážková dráha. Každý súťažiaci urobil svojím odtlačkom prstu list na tzv. Detský strom, ktorý sa stal vďaka tomu krásnym farebným. Deti celým dňom sprevádzal šašo menom Filoména. Účastníci sa tešili aj hasičskej Tatre, na ktorej prišli členovia Hasičského a záchranného zboru z Levíc. Použitie prúdnice si vyskúšali deti, aj dospelí. Všetky zúčastnené deti dostali balíček sladkostí a pamätnú medailu. Neskôr sa všetci presunuli do areálu Klubu pre dôchodcov a mládež, kde boli pripravené rôzne minisúťaže. Zavítali aj piráti, ktorí s pomocou čarodejnice, veštkyne a detí hľadali stratený poklad. Po získaní všetkých častí mapy sa im ho podarilo nájsť. V truhlici čakala na všetkých hľadačov sladká odmena. Po namáhavom dni bolo pre deti pripravené občerstvenie. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili k úspešnému priebehu tohto dňa.

fotogaléria

Dobrovoľná brigáda!
 
V dňoch 10. a 11. júna sa konala dobrovoľná brigáda pri historickej zvonici. Celkovo sa na brigáde zúčastnilo 7 členov DHZ Tehla, ktorých neodradilo ani sobotné upršané dopoludnie. Zvonica dostala nový náter strechy, latiek, kovových častí  a betónového múru. Taktiež sa upratala zvnútra. Vyčistený a znovu natretý bol aj kríž, ktorý stojí na kopci a je z roku 1889. Na základe roku, ktorý je uvedený na zvonoch, možno odhadovať rok výstavby zvonice na rok 1928. Do roku 1964, keď bola premiestnená pri katolícky kostol, stála v strede obce.  Je potrebné a dôležité dbať o historické pamiatky našej obce, nech aj tí, čo prídu po nás vedia, že majú byť na čo hrdí. Brigádu materiálne podporila Obec Tehla. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili k úspešnému priebehu brigády.
 
Tu nájdete video: https://www.youtube.com/watch?v=wVN7zLNRIRk&t=25s
fotogaléria

Hasičská súťaž dvojíc
 
Dňa 3. júna sa na priehrade v Bátovciach konal VI. ročník hasičskej súťaže dvojíc. Zúčastnili sa jej aj členovia DHZ Tehla a to bratia Taldíkoví, ktorým robil morálnu podporu Ladislav Szabó. Prvou disciplínou bolo vystrojenie sa prilbou, rukavicami, opaskom a kyslíkovou bombou. Ďalej bolo potrebné rozvinúť 80 m hadicové vedenie a vyniesť penidlo po schodoch na hrádzu. Tam ležala figurína zraneného, ktorú bolo nutné preniesť na určené miesto. Ďalej musela dvojica zapojiť sacie vedenie a odtlačiť auto cez prejazdové mostíky. Poslednou disciplínou bolo zmotanie hadíc. Všetky disciplíny musela dvojica splniť spolu. Naši hasiči sa umiestnili na 10. mieste s celkovým časom 8:51 min. Účastníkom gratulujeme!        

Tu nájdete video: https://www.youtube.com/watch?v=5LhhsGxS0uI&t=23s
fotogaléria


Ďakujeme mamičky
 
14. mája o 16:00 hod. sa v Kultúrnom dome uskutočnilo podujatie pri príležitosti oslavy Dňa matiek. Všetkých prítomných privítal svojím príhovorom p. starosta Ivan Žigrai a tiež p. Alžbeta Bombiczová. Pre mamičky si pripravili program deti z Materskej školy. Nechýbalo ani hudobné vystúpenie nášho súboru Lipka. Kultúrne okienko spestrila svojím prednesom v maďarskom jazyku p. Gabriela Taldíková a v slovenskom jazyku p. Zuzana Bombiczová a p. Tibor Taldík. Pre prítomných bolo pripravené občerstvenie. Ako milú pozornosť dostala každá mamička kvet a do daru košík na ovocie. 
fotogaléria

Majáles a májová veselica

Posledný aprílový deň už tradične patril stavaniu mája a následne prvomájovej veselici. Májový strom niesol sprievod, pozostávajúci z členov Dobrovoľného hasičského zboru v Tehle. Sprievod sa pohol z horného konca dediny a pokračoval okolo parku až do areálu Klubu pre dôchodcov a mládež.
O 18:00 hod. zahájil podujatie svojím príhovorom poslanec Obecného zastupiteľstva, p. Peter Izsóff. Za hudobného sprievodu Speváckeho súboru ľudových piesní LIPKA hasiči postavili strom a nasledoval kultúrny program detí z Materskej školy pod vedením p. riaditeľky. Súbor LIPKA obohatil program aj ďalšími piesňami. Pre prítomných bolo pripravené občerstvenie vo forme gulášu a rôznych alkoholických aj nealkoholických nápojov. Večer spríjemnil a o hudobnú produkciu sa postaral p. Javorka. Ani chladné počasie v neskorších hodinách neodradilo účastníkov a zabávali  sa dlho do noci.  
fotogaléria

Husqvarna Drevorubač Junior 2017

V Banskej Štiavnici sa v dňoch 20. a 21. apríla konal 3. ročník celoslovenskej súťaže pre študentov lesníckych škôl s názvom Husqvarna Drevorubač Junior 2017. Medzi súťažné disciplíny patrila stínka stromu, výmena reťaze, kombinovaný rez, rez na podložke a odvetvovanie. Tejto zaujímavej súťaže sa zúčastnil aj občan našej obce Kristián Vizi. Jeho šikovnosť a zručnosť mu pomohli vybojovať krásne 3. miesto. Kristiánovi (na fotografii na stupienku vpravo) gratulujeme a prajeme veľa šťastných a hlavne bezpečných rezov.
fotogaléria


STRIEBORNÁ JANSKÉHO PLAKETA

Dňa 23.3.2017 boli na Obecnom úrade po schôdzi obecného zastupiteľstva ocenení darcovia krvi. Striebornú Janského plaketu za 20 darovaní získali Karol Dudák ml. a Peter Hancko. Oceniť ich a vysloviť im vďaku prišli zástupcovia Slovenského Červeného kríža z Levíc. Ocenenie si prevzali aj z rúk pána starostu. Môžeme byť hrdí, že svojou činnosťou pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú. Prajeme im pevné zdravie, aby príležitosť darovať tú najvzácnejšiu tekutinu mohli využiť ešte mnohokrát.
fotogaléria


Mariášový turnaj

5 stolov, 15 hráčov, Durch, Betla, 107 červených – aj v takomto znení sa niesol ďalší ročník mariášového turnaja, ktorý sa konal 25. februára v Klube
pre dôchodcov a mládež. Hralo sa 5 kôl a základ pre každého hráča bol 5 €
na jedno kolo. Jednotlivé partie boli veľmi zaujímavé a milovníci mariášu si prišli na svoje. Po treťom kole nasledovalo občerstvenie. Na celý priebeh turnaja dozeral p. Tibor Taldík. V závere turnaja sa na prvé tri miesta prebojovali nasledovní:
1. miesto – Vojtech Gatyáš
2. miesto – František Kovács
3. miesto – Ivan Žigrai
Výhercom srdečne blahoželáme!

fotogaléria


 XVII. Obecný ples

Plesová sezóna neobišla ani našu obec a 4. februára o 19:30 hod. p. starosta otvoril XVII. ročník Obecného plesu. Súčasťou plesu bol aj kultúrny program,
o ktorý sa postarali členovia Akadémie tanca z Nitry. Jej tanečníci predviedli rôzne typy tancov. Hostí sprevádzala počas celého večera hudobná skupina Nicol z Levíc. Plesajúci si pochutili na skvelej večeri a mohli sa zapojiť do súťaže o bohatú tombolu. Samozrejmosťou boli tanečné kolá, v ktorých sa striedali slovenské pesničky s maďarskými a pomalé s rezkými. Možno skonštatovať, že to bol opäť úspešný ročník Obecného plesu.

fotogaléria


I. ročník pingpongového turnaja sa vydaril

14. januára sa v Kultúrnom dome konal 1. ročník pingpongového turnaja. Zúčastnilo sa ho 14 súťažiacich. Hralo sa súbežne v dvoch skupinách a z každej prví štyria postúpili do osemfinále. Víťazi osemfinále následne hrali o postup do finálového kola. Každý zápas sa hral na dva víťazné sety. Atmosféra turnaja bola priateľská a veľmi napínavá a každý sa snažil dať zo seba čo najviac. Súťažiaci si pochutili na pizzi a priateľské zápasy hrali aj po skončení turnaja.
Víťazmi turnaja sa stali:
1. miesto – František Kovács
2. miesto – Erik Juhász
3. miesto – Milan Jašo st.
Komisia pre telovýchovu a šport verí, že sa z tohto turnaja stane tradícia a ďalší ročník by mohol prebiehať v kategórii mužov a v kategórii žien. Organizátori turnaja zároveň ďakujú obci Bardoňovo za zapožičanie druhého stola.

fotogaléria


Šach Mat

Sviatok Troch kráľov patril v našej obci kráľovskému športu. 6. januára sa uskutočnil v priestoroch Klubu pre dôchodcov a mládež už tradičný šachový turnaj. Súťažilo sa v kategórii dospelých a turnaja sa zúčastnilo 8 súťažiacich. Systém turnaja bol nastavený na hru každý s každým. Všetky zápasy boli napínavé a o celkovom poradí sa rozhodlo až v samotnom závere. Na celý turnaj dohliadal p. Dušan Huszár. Pre účastníkov turnaja bolo zabezpečené občerstvenie. Prítomní sa zapísali do Pamätnej knihy. Na víťazné stupienky sa postavili nasledovní:
1. miesto – František Čenger ml.
2. miesto – Ivan Žigrai
3. miesto – Dušan Huszár
Výhercom gratulujeme!

fotogaléria