preloadingpreloadingpreloading
Home > Elektronická tabuľa/ Hivatalos közlemények
Novinky

POZEMKOVÉ  ÚPRAVY
 
Voľby do európskeho parlamentu v roku 2019
 
Voľby prezidenta v roku 2019
 
 
 
 
 
 
Pondelok 12.30 -  14.00 h
Piatok        7.00 -    9.30 h
 
Vznik stránky - 08. 04. 2011
 

 

 

Mapa stránky & Verzia pre tlač
Aktualizované
19.03.2019 14:05:07 Login

Elektronická tabuľa/ Hivatalos közlemények

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu


Návrh VZN č. 01/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Tehla

Návrh VZN č. 02/2019 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku obyvateľom obce

Návrh VZN č. 03/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2017 o zriadení dobrovoľného hasičského zboru obce Tehla


Zámer priameho predaja


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018


 

Oznam pre maďarskú menšinu / Értesítés a magyar kissebség részére