preloadingpreloadingpreloading
Home > Informácie o obci/ Községről szólló információk  > Heraldické symboly obce
Mapa stránky & Verzia pre tlač
Aktualizované
10.07.2019 13:30:21 Login

Heraldické symboly obce

Symboly obce sú erb, vlajka a pečať.

Erb má v dolnej tretine zeleného štítu široké červené tehlované zlatohnedé brvno, nad ním sklonené obrátené radlice- čerieslo a lemeš.
Vlajka pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, bielej, červenej, žltej a zelenej a ukončená je tromi cípmi.
Pečať obce je okrúhla. V jej strede je vyobrazený erb obce. Okolo je do kruhu umiestnený nápis: OBEC TEHLA.
Pri obnove a konštituovaní obecných symbolov sa vychádzalo z analýzy obsahu historických pečatí obce. Odtlačky najstaršieho známeho pečatidla obce z 18. storočia sa zachovali na písomnostiach obce z rokov 1776 – 1785. V ich strede je typický, frekventovaný poľnohospodársky motív - čerieslo a lemeš. V záujme vytvorenia jedinečného a neopakovateľného symbolu obce, navrhovatelia erbu sa opreli o etymológiu názvu obce. Ten má starší pôvod, ktorý odráža skutočnosť, že sa v obci spracúvala hlina a formovali sa z nej výrobky pre stavebníctvo. Poľnohospodársky motív sa tak doplnil úzkym tehlovým múrom, čím sa erb obce stal aj hovoriacim symbolom. V heraldike hovoriace symboly predstavujú najcennejšiu skupinu erbov. V tejto podobe erb obce vychádza z historického symbolu obce a je obohatený o heraldickú figúru, ktorá ho robí jedinečným. Sfragistický rešerš a návrh erbu spracoval prof. Jozef Novák 21.03.2001. Výtvarné riešenie spracovala firma Signum v Dunajskej Lužnej. Obecné zastupiteľstvo schválilo symboly obce 07.05.2001, po predchádzajúcom kladnom stanovisku Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR.
Symboly obce Tehla sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou T – 85/2001.
 erb obce pečať obce  zástava obce