preloadingpreloadingpreloading
Home > Informácie o obci/ Községről szólló információk  > História
Novinky
 

Skúste pracovné ponuky na www.presbium.sk
 
Pondelok 12.30 -  14.00 h
Piatok        7.00 -    9.30 h
 
Vznik stránky - 08. 04. 2011
 

 

 

Mapa stránky & Verzia pre tlač
Aktualizované
20.08.2018 14:03:20 Login

História

S t r u č n é   d e j i n y   o b c e   T e h l a

Motivácia vzniku miestneho názvu TEHLA sa v prameňoch obmieňala. V prvej polovici 13. storočia Tvhl, Thuvl, 1251 Tuhl, Tuli, 1262 Tuhul, 1271 Tuhl, 1773 Tjehla, Töhöl, 1886 Töhöl, 1808 Töhöl, Těhel, Těhla, 1863 – 1913, 1938 – 1945 Töhöl, 1920 – 1938, 1945 – 1948 Tehla, Töhöl, po roku 1948 Tehla, po maďarsky Töhöl.

Stopy po osídlení siahajú hlboko do minulosti. Na základe archeologických prieskumov sa v chotári obce identifikovalo osídlenie z čias eneolitu - sídlisko ľudu s kanelovanou keramikou (2400 pred Kristom), ďalej sa tu našli nálezy z doby halštatskej (700-400 pred Kristom) a laténskej (400-0 pred Kristom). Historické osídlenie v chotári obce dokumentujú hroby z 10. a 11. storočia. Na základe týchto skutočností možno konštatovať, že obec Tehla je veľmi starobylá a od 11. storočia tu možno predpokladať súvislú kontinuitu osídlenia až do súčasnosti. Pravdepodobne od r. 920-930 sa v priestore južného Tekova začali usadzovať prví maďarskí osadníci. Zmiešali sa tu so starším slovenským obyvateľstvom a vytvorili tu svojráznu belobrdskú kultúru, ktorá v sebe integruje niektoré prvky kultúry z pravlasti Maďarov a niektoré prvky tunajšieho staršieho usadlého obyvateľstva. Takéto kultúrne prostredie sa vytvorilo aj v obci Tehla a jej najbližšom okolí.