preloadingpreloadingpreloading
Home > Obecné zastupiteľstvo/ Képviselőtestület
Novinky

Skúste pracovné ponuky na www.presbium.sk
Pondelok 10.40 -  12.00 h
Štvrtok       7.50 -   9.30 h
Piatok      10.40 - 12.00 h
 
Vznik stránky - 08. 04. 2011
 

 

Mapa stránky & Verzia pre tlač
Aktualizované
12.01.2018 11:40:26 Login

Obecné zastupiteľstvo/ Képviselőtestület

Volebné obdobie 2014 – 2018/ Választási időszak 2014 - 2018

Starosta/ Polgármester: Ing. Ivan Žigrai
 
Zloženie obecného zastupiteľstva/ Képviselőtestület öszetétele
Poslanci/ Képviselők:
Zuzana Bombiczová
Július Hancko
PhDr. Peter Izsóff
Etela Štiglincová
Bc. Tibor Taldík
  
Poslanec oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva/ Képviselő amelynek joga van öszehívni és vezetnyi a képviselőtestület ülléseit – Zuzana Bombiczová
 
Komisie obecného zastupiteľstva/ Képviselőtestület bizotságai:
Komisia verejného poriadku/ Bizotság a közbisztonsági rend fentartására: 
Predseda/ Elnök: Július Hancko
Členovia/ Tagok: Mgr. Oskar Lülei, František Kovács, Július Szabó

Komisia pre občianske záležitosti/ Polgári ügyekért felelős bizotság:
Predseda/ Elnök: Etela Štiglincová
Členovia/ Tagok: Veronika Štiglincová, Vierka Straňáková, Július Hancko

Komisia pre prácu s mládežou/ Ifijusági bizotság:
Predseda/ Elnök: Mgr. Peter Izsóff
Členovia/ Tagok: PaedDr. Oľga Izsóffová, Mgr. Kristína Izsóffová, Dominika Cebuľová

Komisia pre vzdelávanie a kultúru/ Műveltség és kulturális bizotság:
Predseda/ Elnök: Zuzana Bombiczová
Členovia/ Tagok: Ingrid Kútiová, Gabriela Taldíková, Beáta Botková

Komisia pre telovýchovu a šport/ Testnevelés és sport bizotság:
Predseda/ Elnök: Tibor Taldík
Členovia/ Tagok: Štefan Šári, Gabriel Taldík, Bc. Karol Dudák ml.

Komisia na ochranu verejného záujmu/ Bizotság a nyilvános érdekek védelmére:
Predseda/ Elnök: Július Hancko
Členovia/ Tagok: Etela Štiglincová, Zuzana Bombiczová, Tibor Taldík

 


Komunálne voľby 2014

 Dokumenty:

Oznamenie-o-pocte-obyvatelov.rtf

Urcenie-poctu-poslancov.rtf

Vymenovanie-zapisovatela.rtf

Kandidatna-listina-nezavisleho-kandidata-starosta.rtf

Kandidatna-listina-nezavisleho-kandidata-poslanec.rtf

Kandidatna-listina-stranicky-kandidat-starosta.rtf

Kandidatna-listina-stranicky-kandidat-poslanec.rtf


Volebné obdobie 2011 – 2014

Starosta: Ing. Ivan Žigrai
  
Poslanci:
Gabriel Biric
Zuzana Bombiczová
Július Hancko
PhDr. Peter Izsóff
Etela Štiglincová
 
Zástupca starostu – PhDr. Peter Izsóff
 
Poslanec oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva – Zuzana Bombiczová
 
Komisie obecného zastupiteľstva: 
 
členovia obecnej rady – Gabriel Biric
                         PhDr. Peter Izsóff