Tlačivá na stiahnutie/ Hivatalos nyomtatványok


Oznámenie o vzniku/zániku daňovej povinnosti za psa (rtf) 

Návrh na zrušenie trvalého pobytu pisomne.rtf

Návrh na zrušenie trvalého pobytu ústne.rtf

Ohlásenie drobnej stavby.rtf

Otváracie hodiny klubu a fitness.rtf

Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti.rtf

Vznik daňovej povinnosti.rtf

Žiadost o povolenie na výrub.rtf

Žiadosť o prijatie do MS.rtf

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla

Žiadosť o určenie súpisného čísla