preloadingpreloadingpreloading
Home > Obecný úrad/ Községi Hivatal > Všeobecne záväzné nariadenia/ Általános kötelező rendeletek
Mapa stránky & Verzia pre tlač
Aktualizované
10.07.2019 13:30:21 Login

Všeobecne záväzné nariadenia/ Általános kötelező rendeletek

01 o všeobecnej čistote a poriadku v obci.pdf

02 o podmienkach vylepovania plagátov.pdf

03 o úhradách za poskytované služby.pdf

04 zmena 1 vzn 03.pdf

05 zmena 2 vzn 03.pdf

06 o podmienkach predaja a trhove miesta.pdf

07 zmena 1 vzn 06.pdf

08 zmena 2 vzn 06.pdf

09 zmena 3 vzn 06.pdf

10 o výške príspevku v mš a stravné.pdf

11 zmena 1 vzn 10.pdf

12 zmena 2 vzn 10.pdf

13 zmena 3 vzn 10.pdf

14 zmena 4 vzn 10.pdf

15 o poskytovaní opatrovateľskej služby.pdf

16 o spôsobe náhradného zásobovania vodou.pdf

17 o podmienkach poskytovania dotácií.pdf

18 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.pdf

19 o miestnych daniach.pdf

20 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za tko.pdf

21 o držaní psov.pdf

22 prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf

23 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.pdf

24 o zriadení DHZO Tehla

25 o poskytovaní jednorazového fin. príspevku obyvateľom obce

26 zmena VZN 1/2017