Zmluvy/ Szerződések

Rok 2019

Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia nevyužívanej budovy v obci Tehla

Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia - Bytový dom

Zmluva o dodávke vody PZ

Dodatok č.1 k zmluve z 12.02.2019 - Požiarna zbrojnica

Zmluva o poskytnutí dotácie - DPO SR

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

Zmluva o dielo a poskytovaní služieb - webové sídlo

Zmluva o dielo - zber starého papiera

Zmluva o dielo - rekonštrukcia pož. zbrojnice

Zmluva o poskytovaní stravy

Rok 2018

Kúpno-predajná zmluva - požiarne auto

Zmluva o kontrole detských ihrísk

UNIGASTRO-zmluva o skončení dodávky stravy

Zámenná zmluva s PD Beša

Zmluva o výpožičke - protipovodňový vozík

Zmluva o kúpe pozemku pod bytovky

Zmluva o dielo - Revitalizácia obce Tehla

Zmluva o poskytnutí služieb-gastrofest

Zmluva o dielo - prekládka NN ihrisko

Zmluva o poskytnutí dotácie - ref. cirkev

Servisná zmluva s PreKo

NSK - dotácia na šport rok 2018

NSK - dotácia na kultúru rok 2018

Zmluva o dielo - zateplenie budovy školy

Umelecké vystúpenie MŠ

Poverenie zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad OOÚ

Zmluva o poverení v zmysle zákona č.18/2018

Zámenná zmluva požiarna zbrojnica

Dohoda o hudobnej produkcii Majáles

Zmluva o poskytnutí dotácie Lipka

Kúpna zmluva požiarna zbrojnica

Dodatok k zmluve o audite

Zmluva o vypracovaní žiadosti o NFP - zberný dvor

Zmluva o poskytnutí dotácie hasičom z DPO SK

Dohoda s úradom prácom

Zmluva o dielo - PD zberný dvor

Zmluva o dielo - detské ihrisko

Zmluva o službách - žiadosť o NFP

Zmluva o audite rok 2017

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o nájme - zdravotné stredisko

 

Rok 2017

 

Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ

Zmluva o spracovanie žiadosti o NFP z PRV

Zmluva o dielo MŠ

Kúpna zmluva ihrisko

Kúpna zmluva - obj.84

Dohoda o hudobnej produkcii

NSK - poskytnutie dotácie na šport

NSK - poskytnutie dotácie na kultúru

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o audite

Zmluva o nájme MEDIKLAR

Zmluva o poskytnutí dotácie ref. cirkev

Licenčná zmluva REMEK

Zmluva o predaji vozidla TATRA

 

________________________________________________________________________________________________

Rok 2016

2016-12-30-Zmluva o dodávke plynu s dodatkom.pdf
2016-12-31-Ukončenie zmluvy o dodávke plynu.pdf
2016-12-10-kupna-zmluva.pdf

2016-11-18-Zmluva o poskytnutí dotácie cirkev.pdf

2016-11-18-Zmluva o poskytnutí dotácie LIPKA.pdf

2016-11-18-Dodatok ku kupnej zmluve Kamenszki.pdf

2016-10-26-Dodatok DCOM.pdf

2016-10-12-Zmluva hody.pdf

2016-09-23-Zmluva-o-kupe-pozemku.pdf

2016-07-28-Zmluva-o-dielo-MS.pdf

2016-07-21-Zmluva-poskytnutie-dotacie-sport.pdf

2016-06-24-Zmluva-poskytnutie-dotacie-na-kulturu.pdf

016-06-03-Ramcova-zmluva-o-spolupraci.pdf

2016-05-09-Dodatok-k-zmluve-o-dodavke-el.pdf
2016-05-03-Zmluva-o-vypracovani-lekarskeho-posudku.pdf
2016-05-03-Zmluva-o-prenajme-klub.pdf
2016-04-28-Zmluva-o-elektronickej-komunikacii-dovera.pdf
2016-04-23-Servisna-zmluva.pdf
2016-04-19-Zmluva-o-prenajme-klubu.pdf
2016-04-15-Zmluva-ENVI-PAK.pdf
 

2016-04-04-zmluva-o-dielo-metal-servis.pdf

2016-01-29-Zmluva-o-pripojeni-DCOM.pdf
2016-01-29-Zmluva-o-poskytnuti-sluzby.pdf
2016-01-29-Zmluva-o-buducej-zmluve-ENVI-PAK.pdf
2016-01-07-Zmluva-TU.pdf
2016-01-07-Dohoda.pdf

2015-12-10-Zmluva-o-dielo-zdvihacia-plosina.pdf

2015-11-20-Kupna-zmluva-na-dodanie-kompostera.pdf
2015-11-20-Zmluva-o-odbere-prebytocneho-kompostu.pdf

 2015-10-29-Porealizacna-financna-zabezpeka.pdf

2015-10-27-Poistna-zmluva-kamery.pdf

2015-10-20-Zmluva-o-poskytnuti-sluzby_hody.pdf

2015-10-15-Kupna-zmluva_chladnicka.pdf
2015-10-15-Zmluva-o-prenajme-klubu_Uhrin.pdf

2015-10-03-Zmluva-o-najme-Misikova.pdf
2015-09-30-Zmluva-o-najme-Bernyikova.pdf
2015-09-30-Dodatok-k-zmluve-o-dielo_kamery.pdf
2015-09-18-Zmluva-o-nenavratnom-financnom-prispevku-s-PPA.pdf

Dodatok-c-1-s-DataCentrom.pdf (25. 09. 2015)
Zmluva-o-poskytnuri-dotacie-Lipka.pdf (18. 09. 2015)

Sprava-auditora-2014.pdf (10. 09. 2015)
Zmluva-UNIGASTRO-2.pdf (10. 09. 2015)
Zmluva-o-poskytnuti-sluzby-Telekom.pdf (10. 09. 2015)
Zmluva-o-poskytnuti-sluzby-Telekom-dodatok.pdf (10. 09. 2015)
Zmluva-o-kupe-Bandova.pdf (30. 08. 2015)

Zmluva-o-pripojeni-internet-MS.pdf (20. 08. 2015)
Odstupenie-od-zmluvy-internet-MS.pdf (20. 08. 2015)
Dohoda-o-poskytovani-udajov-z-evidencie-SHR.pdf (06. 07. 2015)
Zmluva-o-dielo-rek_zdrav_strediska.pdf (22. 07. 2015)
Zmluva-o-dodavke-tovaru_jedalen.pdf (03. 03. 2015)
Zmluva-o-el_sluzbach_Union ZP.pdf (05. 08. 2015)
Zmluva-o-pohybovom-predstaveni.pdf (19. 06. 2015)
Zmluva-o-prenajme-kult_domu.pdf (06. 08. 2015)
Zmluva-o-urazovom-poisteni_HN.pdf (01. 06. 2015)
Zmluva-o-urazovom-poisteni_projekt.pdf (01. 06. 2015)
Zmluva-o-urazovom-poisteni_uchadzaci-o-zamestnanie.pdf (01. 06. 2015)

2015-08-05-zmluva-o-dodavke-obedov.pdf (05. 08. 2015)
Servisna-zmluva-rohoze 24. 07. 2015)

Zmluva-o-audite 29. 07. 2015)
Zmluva-o-dielo-kamery 27. 07. 2015)
Zmluva-o-dotacii-na-kulturu 15. 07. 2015)
Zmluva-o-dotacii-na-sport (07. 07. 2015)
Zmluva-o-poskytnuti-sluzieb-kamery (27. 07. 2015)


2015-06-zmluva-o-prenajme-kult-domu.pdf 11. 06. 2015)
2015-06-mandatna-zmluva.pdf (01. 06. 2015)

dodatok-k-zmluve-Kolarova.pdf (21. 05. 2015)Sprava-auditora-2014.pdf

Zmluva-o-vykonani-hudobnej-produkcie2.pdf (30. 04. 2015)
Zmluva-o-prenajme-klubu-Caffe-Marsal.pdf (28. 04. 2015)

Zmluva-o-prenajme-dvora.pdf (14. 05. 2015)

Zmluva-o-poskytnuti-sluzieb.pdf (22. 04. 2015)
Zmluva-o-prenajme-Dudakova.pdf (17. 04. 2015)
Zmluva-o-kupe-Miko.pdf (16. 04. 2015)

Zmluva-o-najme-klub-2015-02-20.pdf
Zmluva-T-com _dodatok-2015-01-31.pdf
Zmluva-o-najme-klub-2015-01-31.pdf
Zmluva-o-najme-KD-2015-01-31.pdf

kupna-zmluva-Kolarova-28-01-2015.pdf
darovacia zmluva-Eustream.pdf

zmluva-o-dodavke-elektriny.pdf
zmluva-o-dodavke-plynu.pdf
zmluva-o-poskytnuti-sluzby_odpad-z-jedalne.pdf
zmluva-o-poskytnuti-sluzby-hody.pdf
zmluva-o-pripojeni-DCOM.pdf
zmluva-o-vykonani-hudobnej-produkcie.pdf

Uverejnené 02. 12. 2014

2014-12-2-zmluva-o-reklame.pdf

Uverejnené 21. 08. 2014
Lipka-dotacia-2014.pdf
Reformatska-cirkev-2014.pdf
Zmluva-Slovenska-agentura-ziv-prostredia.pdf


Zmluva o výpožičke  (uverejnené 30-06-2014)
Zmluva o poskytnutí dotácie na rozvoj kultúry  (uverejnené 26-06-2014)

Dohoda o poskytnutí príspevku  (uverejnené 18-06-2014)

Zmluva-o-dielo_Tehla_realizaciaSO02.pdf (uverejnené 13-06-2014)

Zmluva-o-dielo-SO-01-dotacia_Tehla_realizacia.pdf (uverejnené 13-06-2014)

dohoda-s-UPSVaR_od-1-4.pdf (uverejnené 06-06-2014)

dohoda-s-UPSVaR_od-1-5.pdf (uverejnené 06-06-2014)

Zmluva o poskytnutí dotácie na rozvoj športu (pdf) (uverejnené 02-06-2014)

 Zmluva o bežnom účte (pdf) (uverejnené 17-04-2014)

Zmluva s TOPSET - pdf (uverejnené 06-06-2014)

Zmluva-o-poskytnuti-sluzby.pdf (uverejnené 06-06-2014)

katolicka-cirkev-dotacia-2014.pdf

Zmluva-o najme-dvora.pdf

dohoda-s-UPSVR-Levice.pdf

Dohoda s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Levice - dohoda-s-UP.pdf

2014-01-zmluva-o-uvere.pdf 

anna-szabova.pdf
helena-hosnedlova.pdf
katarina-stiglincova.pdf
monika-malikova.pdf

zmluva-o-uvere.pdf

kupna-zmluva-auto.pdf

Koncesna zmluva_podpisana_131025.pdf

Zmluva o prenajme OM_Tehla_podpisana_131025.pdf

Zmluva - Lipka (rtf)

Dohoda s UPSVR Levice.pdf

Zmluva - dodatok k zmluve s Topset

Zmluva - vykonanie auditu

Zmluva k stavbe altánku

Výstavba altánku za podpory NSK

NZ-Hindicky.pdf

zmluva-o-predaji-pozemku2.pdf

zmluva-o-predaji-pozemku.pdf

kupna-zmluva-25-01-2012.pdf

zmluva_o_beznom_ucte.pdf

dohoda_0927_20110501_74052.pdf